Galeri Aplikasi

SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM (SISPAA)


 • 506 hits

Keterangan ringkas

Maklum balas ini adalah aduan terhadap agensi Kerajaan sahaja. BPA adalah berperanan untuk menguruskan aduan mengikut takrifan aduan seperti yang dinyatakan di laman web BPA iaitu http://www.pcb.gov.my/bm/aduan/mengenai-aduan/takrifan. Bagi isu aduan yang berada di luar bidang kuasa BPA misalnya yang melibatkan agensi swasta, aduan tersebut hendaklah dikemukakan terus kepada agensi swasta berkenaan ataupun agensi Kerajaan yang mengawalselia entiti swasta berkenaan. Adalah diharapkan maklumat ini membantu orang ramai memahami skop dan peranan BPA dalam menguruskan aduan awam.

LAWATI LAMAN WEB
 • Fungsi:

  • Mohon
  • Semak
  • LAIN-LAIN
 • Jabatan:

  JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH TERENGGANU
  Bangunan Mahkamah Syariah
  Aras 5
  Jalan Sultan Mohamad
  21100, TERENGGANU
  Telefon : 096232323 | mohdyusri@esyariah.gov.my

 • Kategori:

  PERKHIDMATAN ONLINE

 • Lain-lain jabatan: