Matlamat

PINTAR


Galeri Aplikasi Perkongsian Pintar Negeri Terengganu atau dikenali sebagai PINTAR merupakan satu inisiatif Bahagian Pembangunan Teknoogi Maklumat bagi mewujudkan satu galeri yang membolehkan rakyat mendapatkan maklumat perkhidmatan online kerajaan melalui satu touch point.

Perkhidmatan yang ditawarkan adalah meliputi keseluruhan agensi dibawah Kerajaan Negeri Terengganu. Bahkan maklumat berkaitan dengan perkhidmatan tersebut boleh didapati dengan lebih mudah dan jelas.

Diantara jabatan-jabatan yang terlibat adalah sebagaimana berikut :-

 • Bahagian Pembangunan Teknologi Maklumat (BPTM)
 • Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM)
 • Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu (JHEAT)
 • Pejabat Tanah dan Galian Terengganu
 • Pejabat Tanah dan Daerah Kuala Terengganu
 • Pejabat Tanah dan Daerah Marang
 • Pejabat Tanah dan Daerah Dungun
 • Pejabat Tanah dan Daerah Besut
 • Pejabat Tanah dan Daerah Setiu
 • Pejabat Tanah dan Daerah Kemaman
 • Pejabat Tanah dan Daerah Kuala Nerus
 • Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (MBKT)
 • Majlis Perbandaran Dungun (MPD)
 • Majlis Perbandaran Kemaman (MPK)
 • Majlis Daerah Besut (MDB)
 • Majlis Daerah Setiu (MDS)
 • Majlis Daerah Hulu Terengganu (MDHT)
 • Mahkamah Syariah Terengganu